De SOMz is eerst en vooral een netwerk waarin de behoefte aan onderzoek en aan kennis over het functioneren van medezeggenschap wordt gelinkt aan onderzoekscapaciteit en -kwaliteit.

De stichting doet dit door contacten te leggen met en tussen beleidsvoerders, subsidieverstrekkers, sociale partners en andere belangenorganisaties op het terrein van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. Hierbij gaat het vooral om het opsporen van openlijke en latente behoeftes aan empirische kennis, aan onderzoek en aan het uitzetten van grote lijnen. Belangrijke tools hierbij zijn persoonlijke contacten, congressen en symposia.

Centraal in de SOMz staan de onderzoekers. Zij kunnen werken of studeren aan universiteiten, Hogescholen, onderzoeksbureaus of ander soortige instellingen. Het gaat er om hen op de hoogte te brengen van vragen naar kennis en onderzoek bij beleid en praktijk en om de onderzoekers onderling kennis te laten uitwisselen. Belangrijke tools hierbij zijn de website, de nieuwsbrief, social media, inleidingen, congressen en symposia.

Tenslotte moeten de resultaten van onderzoek en ontwikkelingswerk meer en beter hun weg vinden naar praktijk en beleid. De SOMz werkt hieraan door onderzoekers een podium te verschaffen op de website van SOMz, in vaktijdschriften en de media. Daarbij stimuleert de SOMz dat resultaten van onderzoek door opleiders, adviseurs, juristen en andere professionals nuttig en bruikbaar vertaald worden naar de praktijk van de medezeggenschap in de instellingen en ondernemingen.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag