December 2013

  • -

December 2013

Category : Nieuws

Hans Boeckler Doctoral Fellowship
De Hans Boeckler Stichting kondigt het Hans Boeckler Doctoral Fellowship (HBDF) aan voor de termijn 2014/15. Sluiting inschrijving 28 februari 2014.

Bijeenkomst onderzoekskring
De eerste bijeenkomst van de kring van onderzoekers vindt plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de Universiteit van Utrecht.
De bijeenkomst is in nauwe samenwerking met onderzoekers voorbereid. In december wordt de uitnodiging verzonden.
Wilt u ook uitgenodigd worden en hebben wij u het afgelopen half jaar als onderzoeker nog niet benaderd, dan kunt u zich als onderzoeker opgeven via ons contactformulier onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Meer informatie over de kring van onderzoekers en donateurschap kunt u hier lezen.
Inventarisatie van onderzoek
De inventarisatie van onderzoek op het gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau is gestart. Aan een veertigtal ons bekende onderzoekers is via de mail gevraagd opgave te doen van onderzoek dat zij tot 5 jaar terug hebben afgerond.
Niet alleen wordt gevraagd naar de titel en het onderwerp van onderzoek, maar ook wordt verzocht om in het kort de uitkomsten weer te geven. Daarnaast wordt ook lopend onderzoek en onderzoek dat “in de pen is”  geïnventariseerd. Op de eerste bijeenkomst van de onderzoekskring wordt het resultaat worden besproken. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden via de website.

Bent u nog niet aangeschreven en wilt u dat ook uw onderzoek in de inventarisatie wordt meegenomen? Meldt u aan met naam, e-mailadres en telefoonnummer via ons contactformulier en u wordt benaderd.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”