Juni 2014

  • -

Juni 2014

Category : Nieuws

Nieuw bestuurslid
Marjet van der Heijden is met ingang van 20 juni ons vierde bestuurslid.

Nieuwsbrief nummer 2
In onze laatste nieuwsbrief treft u de balans aan van één jaar SOMz.

Nieuw onderzoek: Onderzoek Goed OR-werk
Saraï Sapulete doet onderzoek naar de effectiviteit van ondernemingsraden. In haar proefschrift onderzocht zij het effect van de aanwezigheid van een OR op de productiviteit van medewerkers en personeelsverloop. De productiviteit stijgt significant bij aanwezigheid van een OR. Personeelsverloop daalt bij aanwezigheid van een OR, hoewel slechts in slechtere economische tijden, waarin de OR een meer beschermende rol aanneemt. Daarnaast onderzocht Saraï de manieren waarop een OR effectief kan zijn, waarbij de persoonskenmerken en de attitude van management als essentieel onderdeel naar boven kwamen.

Momenteel vergelijkt Saraï ondernemingsraden in Duitsland, Frankrijk en Nederland met de vraag of er ondanks de verschillende institutionele context, toch vergelijkbare processen op de werkvloer plaatsvinden, bijvoorbeeld in de manier waarop OR en management met elkaar omgaan.

Meer informatie over het onderzoek, een oproep tot deelname en de vragenlijst treft u hier aan: Onderzoek Goed OR-werk

Nieuw onderzoek gepubliceerd
Het vijfde onderzoek in 2014:

  • Tillaart H., Warmerdam, J. Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, De landelijke verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het  WOR-regime”, Nijmegen, april 2014.

Publicatielijst
Inmiddels is de lijst met publicaties over medezeggenschap weer vernieuwd en het aantal is de 200 gepasseerd.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”